Saturday, October 23, 2010

Islamic Fashion Festival : Ulama Muda UMNO! Sila BACA

Oleh : Tuan Greenboc

Sungguh berbahaya kenyataan "ulamak muda" ini (kenyataannya sila baca di SINI). Ia seperti mempertahankan "kemungkaran" yang berlaku di depan mata.

Katanya, yang perlu dipersalahkan ialah penganjur IFF itu bukannya Rosmah. Rosmah hanyalah sebagai Penaung, tambahnya.

Saya bertanya, apa tugas Penaung? Menaungi kegiatan penganjur untuk menghina Islam? Dan kemudian menaungi ulamak-ulamak muda seperti kamu yang mempertahankan kegiatan mungkar itu?

Persoalan kini bukan persoalan nasihat kuat atau nasihat halus. Persoalan kini ialah pakaian yang digunakan itu seolah-olah sengaja mencabar umat Islam dengan menghina Nabi Mohd apabila terteta kalimah Mohd di bahgian dada pemakainya. Kemudian di lengan dan di belakangnya terdedah tanpa ditutupi. Fesyen apa itu jika bukan jahiliyah dan dijenamakan di atas nama Islamic Fashion? Dan ia bukan saja akan mengelirukan umat Islam, malah bukan Islam juga yang akan menganggap ia sebagai "fesyen" yang Islamik.


Rosmah Penaungnya. Mengapa tak lantik penasihat peribadi bab agama jika jahil bab agama. Nak nasihat bisik-bisik apa lagi kat Rosmah sedangkan hal kemungkaran telah berlaku dan agama Islam telah pun tercemar lantarannya. Dan jika tidak dinasihat secara kuat, nanti ada yang menerima fesyen yang telah ditayangkan itu sebagai fesyen Islam. Itu sebab mengapa umat Islam menyuarakannya secara lantang sehari dua ini. That the fashion worn and shown wasn't Islamic at all!

Di dalam Islam adalah jelas. Al-Quran dan Hadith terlalu banyak mengajar kita berkenaan menentang kemungkaran ini. Firman Allah:

Hendaklah ada di antara engkau semua itu suatu ummat -golongan – yang mengajak kepada kebaikan, memerintah dengan kebaikan serta melarang dari kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.” (ali-lmran: 104)

Allah Ta’ala berfirman lagi:
“Adalah engkau sekalian itu sebaik-baik ummat yang dikeluarkan untuk seluruh manusia, kerana engkau semua memerintah dengan kebaikan dan melarang dari kemungkaran.” (ali-lmran: 110)

Allah Ta’ala juga berfirman:

“Orang-orang mu’min lelaki dan orang-orang mu’min perempuan itu, setengahnya adalah kekasih setengahnya, kerana mereka memerintah dengan kebaikan dan melarang dari kemungkaran.” (at-Taubah: 71)

Allah Ta’ala berfirman:

“Orang-orang kafir dari kaum Bani Israil itu terkena laknat dari lidah Nabi Dawud dan Isa anak Maryam. Hal itu disebabkan kerana mereka derhaka dan melanggar aturan. Mereka tidak saling larang-melarang kemungkaran yang mereka kerjakan, sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka lakukan itu.” (al-Maidah: 78-79)

Adapun Hadis-hadisnya ialah:

Pertama: Dari Abu Said al-Khudri r.a., katanya: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Barangsiapa di antara engkau semua melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah mengubahnya itu dengan tangannya, jikalau tidak dapat -( dengan atau kekuasaannya), maka dengan lisannya -(dengan jalan menasihati orang yang melakukan kemungkaran tadi )-dan jikalau tidak dapat juga – (dengan lisannya), maka dengan hatinya – (maksudnya hatinya mengingkari serta tidak menyetujui perbuatan itu). Yang sedemikian itu – (yakni dengan hati saja) – adalah selemah-lemahnya keimanan.”
(Riwayat Muslim)

Kedua baginda s.a.w. bersabda:

“Jangan demikian, demi Allah, nescayalah engkau semua itu wajib memerintahkan kebaikan, melarang dari kemungkaran, kemudian menghentikan kezalimannya – serta mengembalikannya atas kebenaran yang sesungguhnya, juga membasmi tindakannya kepada yang hak saja dengan pembatasan yang sesungguh-sungguhnya. Atau jikalau semua itu tidak dilakukan, maka nescayalah Allah akan memukulkan – membencikan – hati setengahmu terhadap setengahnya kemudian melaknati – mengutuk – engkau semua sebagaimana Dia mengutuk mereka – Bani Israil.”

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan. Ini adalah menurut lafaznya Imam ‘Abu Dawud. Adapun lafaznya Imam Tirmidzi ialah:

Rasulullah s.a.w. bersabda: “Ketika kaum Bani Israil sudah terjerumus dalam berbagai kemaksiatan, lalu alim ulama mereka itu pun melarang mereka, tetapi mereka tidak menghentikan perbuatan mereka itu. Kemudian alim ulama tadi mengawani mereka dalam duduk, makan dan minumnya – sebagai menyetujui kemungkaran yang dilakukan itu.
Kerana itu Allah lalu memukulkan – membencikan – hati setengah mereka terhadap setengahnya serta melaknat mereka atas lidahnya Nabi Dawud dan Isa anak Maryam. Yang sedemikian itu adalah kerana mereka telah melanggar aturan.”
Kemudian Rasulullah s.a.w. duduk dan sebelum itu beliau s.a.w. bersandar, lalu meneruskan sabdanya: “Jangan demikian. Demi Zat yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaanNya. Laknat itu pasti datang, sehingga engkau semua mengembalikan orang-orang yang berbuat kemungkaran itu kepada kebenaran yang sesungguh-sungguhnya.”

Ketiga sabdanya lagi

"Apabila berlaku satu kemungkaran sedangkan umatku berdiam diri, maka ke atas laknat Allah".

Seterusnya, apabila gejala-gejala sedemikian berlaku tanpa sebarang teguran dan sekatan, maka kelak sepertimana dinyatakan di atas bencana dan musibah dari Allah akan tiba. Apabila bencana Allah tiba ia bukan sahaja menimpa pesalah-pesalahnya tetapi menimpa juga orang-orang yang tidak bersalah kerana gagalnya orang-orang yang tidak bersalah ini membasmi kemungkaran itu.

"Apabila maksiat sudah merajalela di kalangan umatku, Allah akan menurunkan siksa dari sisi-Nya kepada mereka secara merata..." -HR. Ahmad

Dari Abu Bakar as-Shiddiq r.a. katanya: “Hai sekalian manusia, sesungguhnya engkau semua tentu membaca ayat ini – yang ertinya: “Hai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah dirimu sendiri, tidaklah akan membikin bahaya kepadamu semua orang yang sesat itu, jikalau engkau telah memperolehi petunjuk.” (al-Maidah: 105), tetapi sesungguhnya saya juga mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:“Sesungguhnya para manusia itu apabila melihat orang yang zalim, lalu tidak mengambil atas kedua tangannya — tidak menghentikan perbuatannya, maka hampir saja Allah akan meratakan terhadap seluruh manusia tadi dengan menurunkan siksaNya.”
Diriwayatkan oleh Imam-Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa’i dengan isnad-isnad yang shahih.

Terima bala selepas ini. Ulamak-ulama muda UMNO mahu bertanggungjawab ke atasnya?


Kelab Greenboc

Followers

Archive

Related Posts with Thumbnails