Thursday, March 31, 2011

Ini bukan Video Lucah..

Ini bukanlah video lucah yang telah diterbitkan oleh Three Stooges itu tapi video yang telah dilancarkan oleh DAP sempena kempen pilihanraya negeri Sarawak..

Kuasa rayat nadai ulih dialah ka nuan, Aku ulih nyadi BESAI.. he..he.. bukan typing error tu.. tapi Bahasa Iban..

UBAH vs Taib (Video kempen)


Followers

Archive

Related Posts with Thumbnails